FISCAAL

Naast het beschermen wat kostbaar is, komen er bij het beveiligen van je woning of kantoor ook fiscale voordelen. Zowel particulieren als bedrijven kunnen genieten van deze fiscale voordelen. Kijk hieronder hoe je hiervan kan genieten

BEDRijven

Als zelfstandige, kmo of vrij beroep beperkt u met de beveiliging van uw bedrijf niet enkel het risico op diefstal, inbraak en fraude, maar kan u ook genieten van fiscale voordelen als u de werken laat uitvoeren door een geregistreerde aannemer: EM SECURITY BVBA

Lees meer

PARTICULIEREN

Vanaf 2015 is er geen fiscaal voordeel meer voor particulieren!

Op onze pagina van 2014, vindt u meer informatie terug over het belastingsvoordeel van 2014.

Meer informatie

FOD Binnenlandse Zaken  - Algemene Directie, Veiligheid en Preventie, Waterloolaan 76, 1000 BRUSSEL, tel: 02/557.33.99 – vps@ibz.gov.be
Besafe
FOD Financiën - contactcenter : tel 02/572 57 57.

bedrijven

Wie komt in aanmerking voor deze belastingsvermindering?

Zelfstandigen, kmo’s en vrije beroepen

Hoeveel bedraagt deze maatregel?

Extra investeringsaftrek van 20,5% voor investeringen in beveiligingsmateriaal, verrekend op de winst van het jaar waarin u ze aankoopt.
Verhoogde fiscale aftrek van beroepskosten tot 120%  voor investeringen in beveiligingsdiensten, geldig voor het jaar waarin u deze kosten maakt.

Welke investeringen komen in aanmerking?

a) voor de levering en plaatsing van alarm-, toegangscontrole-, camerabewaking- en/of  brandsystemen:
De erkende beveiligingsonderneming bevestigt dat het geïnstalleerde materieel wordt gecertificeerd volgens het kwaliteitslabel INCERT of volgens een gelijkaardige kwaliteitsnorm voorgesteld door de sector van de veiligheidsondernemingen.

b) voor de kosten die gepaard gaan met het alarmbeheer door een vergunde alarmcentrale:
De vergunde alarmcentrale bevestigt de aansluiting van het alarmsysteem door het ondertekenen van een schriftelijke overeenkomst.

Wat zijn de verplichtingen van de belastingplichtige?

Het enige wat u moet doen is uw facturen, met de bijbehorende betalingsbewijzen en de fiscale attesten van uw installateur, bijhouden voor een eventuele controle.

Pas op: Investeringen die u betaalt in dit boekjaar, zijn pas het volgende aanslagjaar aftrekbaar. De datum van uw betaling – en niet uw factuur – bepaalt dus in welk jaar u deze kosten kunt aftrekken.

Verklaring van investering

Deze rubriek bevat voorbeelden van verklaringen voor alle investeringen die zijn voorzien in het kader van deze belastingvermindering. Elke verklaring bevat op duidelijke en volledige wijze de wettelijke voorschriften, al naargelang het type van uitgevoerde beveiliging, die hetzij rechtstreeks op de factuur moeten worden vermeld, hetzij in een bijlage bij de factuur gevoegd worden (en dus ter beschikking worden gehouden van de FOD Financiën).

De attesten op deze pagina zijn voorbeelden die als bijlage bij de factuur kunnen worden gevoegd voor zover deze worden ingevuld en ondertekend door de  aannemer die de werken heeft uitgevoerd.

Opgelet: Alarmsystemen moeten geïnstalleerd worden door een beveiligingsonderneming, erkend door de FOD Binnenlandse Zaken.


Meer informatie

Voor meer informatie kan u terecht op volgende contactpunten:

FOD Binnenlandse Zaken  - Algemene Directie, Veiligheid en Preventie, Waterloolaan 76, 1000 BRUSSEL, tel: 02/557.33.99 – vps@ibz.gov.be
Besafe
FOD Financiën - contactcenter : tel 02/572 57 57.