Ga naar hoofdinhoud

Nuttige informatie

nuttige links

Nuttige links

registratie van waardevolle spullen

Registratie van waardevolle spullen

Registratie van je alarmsysteem

De camerawet uit de doeken

Rookmelders in huis

Beveiliging van scholen

Diefstal in woningen

Registratie van waardevolle spullen

Als je het slachtoffer wordt van een diefstal, dan is het niet onbelangrijk dat je de politie, bij de aangifte, een juiste en volledige beschrijving kan geven van de gestolen voorwerpen. Daarom raden wij je aan om uw waardevolle bezittingen te merken, te registreren en te fotograferen.

Klik hier voor een registratieformulier voor waardevolle voorwerpen

Registratie van je alarmsysteem

Wie een alarmsysteem gebruikt, moet dat aangeven via het meldpunt alarmsystemen. Deze databank wordt beheerd door de FOD Binnenlandse Zaken. Alle politiezones kunnen de gegevens raadplegen. Zo beschikken de politiediensten over alle nodige informatie wanneer ze door een alarmmelding ter plaatse worden gestuurd.

De gebruiker die zijn alarmsysteem heeft aangesloten bij een alarmcentrale moet niets doen. De alarmcentrale voert de volledige registratie van het systeem uit voor haar klanten.

Is je alarminstallatie niet aangesloten bij een alarmcentrale? Dan moet je zelf het alarmsysteem aangeven via het elektronisch loket police-on-web.be.

Meer info vind je op:

De camerawet uit de doeken

Wanneer u camera’s plaatst, dient u in bepaalde gevallen dit aan te geven bij de privacy commissie alsook pictogrammen te plaatsen. Afhankelijk van de plaats van de camera’s (niet-besloten ruimte, publiek toegankelijke besloten plaats, niet-publiek toegankelijke besloten plaats, …) gelden er andere regels en richtlijnen. Voor de juiste informatie kan u terecht op de website van www.privacycommission.be of bij EM SECURITY.

Op de aangifteverplichting bestaat er één uitzondering. U moet geen aangifte doen wanneer u een bewakingscamera plaatst op een plaats die niet toegankelijk is voor het publiek en die alleen dient voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, dus in uw eigen woning. Als u met andere woorden de bewakingscamera buiten aan de gevel van uw woning plaatst of in de tuin is dus wel een aangifte vereist, aangezien de camera niet in uw eigen woning is geplaatst.

Wat bewakingscamera’s betreft op de bewaakte arbeidsplaats, gebeurt de aangifte eveneens via het e-loket van de Privacycommissie.

U dient dit te doen uiterlijk de dag vóór ingebruikname van de bewakingscamera. Praktisch kan dethematische camera-aangifte enkel elektronisch worden ingediend en voor elke nieuwe aangifte dient men een bijdrage te betalen van 25 euro. Een bestaande aangifte kan naderhand gewijzigd of beëindigd worden. Voor een wijziging is een bijdrage van 20 euro vereist.

Meer informatie:

Rookmelders in huis

Woningbranden in België eisen enorm veel slachtoffers. Volgens de cijfers van BOSEC zijn er jaarlijks ongeveer 13.000 branden, waarvan 46% in privé woningen en vallen er meer dan 100 doden/jaar en nog meer gekwetsten. Bovendien merken we al een aantal jaren op dat branden ZICH veel sneller ontwikkelen dan vroeger. Door het gebruik van voldoende en vooral de goede rookmelders en een vluchtplan kunnen we samen levens redden.

Hieronder vind je een aantal basisrichtlijnen terug:

  1. Plaats in elke kamer een rookmelder.
  2. In de badkamer, de keuken en de garage is er te veel kans op vals alarm. Voorzie daarom een rookmelder in de omgeving van deze plaatsen. Een andere mogelijkheid is om te werken met de juiste hittedetectoren.
  3. Installeer de rookmelders volgens de voorschriften van de fabrikant.
  4. Test je rookmelders één keer per maand door op de testknop te drukken.
  5. Houd je rookmelders stofvrij.
  6. Vervang de rookmelders om de 10 jaar.
  7. Maak een vluchtplan. Bij brand heb je maar 3 minuten om buiten te raken

Meer informatie vind je op www.speelnietmetvuur.be of op www.besafe.be

waar moet je rookmelders plaatsen in huis?

Beveiliging van scholen

Preventie van inbraak, diefstal en vandalisme in scholen.

In 2007-2008 heeft onze directie het actieplan ‘Beveiliging scholen’ uitgewerkt naar aanleiding van de problematiek ‘diefstal met braak’ in scholen.

Het actieplan richtte zich toen voornamelijk op fysieke beveiliging en richtlijnen voor onder meer het uitwerken van procedures voor sleutelbeheer, sluitprocedures en onthaal van bezoekers.

Om dit plan te bereiken was er een samenwerking tussen de bevoegde regionale overheden en met de preventieadviseurs. Hieruit vloeide het draaiboek “Beveiliging scholen: preventie van inbraak, diefstal en vandalisme” voort.

Naar aanleiding van de verdeling van dit draaiboek hebben diverse politiezones en gemeenten het initiatief genomen om de scholen op hun grondgebied aan te spreken en hun expertise ter beschikking te stellen.

Dit draaiboek kunt u downloaden door hier te klikken.

Diefstal in woningen

Op 21 oktober 2013 werd de eerste Staten-Generaal diefstal in woningen georganiseerd door de FOD Binnenlandse Zaken – Algemene Directie Veiligheid en Preventie.

Het doel is een vernieuwde geïntegreerde visie te ontwikkelen op de beheersing van het fenomeen diefstal in woningen.

De opkomst voor de Staten-Generaal, 150 deelnemers vanuit privé, politie, provinciale overheden, justitie, preventie en vanuit de academische wereld, toont duidelijk aan dat er belangstelling bestaat voor het thema en nood is aan nieuwe inzichten.

Meer informatie hierover kan u hier terug vinden.