Ga naar hoofdinhoud

Fiscaal

Naast het beschermen wat kostbaar is, komen er bij het beveiligen van je woning of kantoor ook fiscale voordelen. Zowel particulieren als bedrijven kunnen genieten van deze fiscale voordelen. Kijk hieronder hoe je hiervan kan genieten

fiscale voordelen beveiliging particulieren

Particulieren

Voor 2015 is er geen fiscaal voordeel voorzien voor particulieren!

fiscale voordelen voor bedrijven

Bedrijven

Als zelfstandige, kmo of vrij beroep beperkt u met de beveiliging van uw bedrijf niet enkel het risico op diefstal, inbraak en fraude, maar kan u ook genieten van fiscale voordelen als u de werken laat uitvoeren door een geregistreerde aannemer zoals EM SECURITY.

Meer informatie voor particulieren

FOD Binnenlandse Zaken  – Algemene Directie, Veiligheid en Preventie,
Waterloolaan 76, 1000 BRUSSEL,
tel: 02/557.33.99 – vps@ibz.gov.be

Besafe
FOD Financiën – contactcenter : tel 02/572 57 57.

Voor bedrijven

Wie komt in aanmerking voor deze belastingsvermindering?

De belastingplichtige eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder

Hoeveel bedraagt deze maatregel?

U kan 30 % van de uitgaven met een maximumbedrag inbrengen in uw belastingen. Het geïndexeerde maxiumumbedrag voor de belastingsaangifte 2015 – inkomsten 2014 – bedraagt € 760.  Investeringen die u laat uitvoeren in 2014 en die u betaalt in 2014, zijn aftrekbaar in aanslagjaar 2015. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden terug.

Investering uitgevoerd in 2014
€ 1.000
€ 1.420
€ 3.000
30 % van de investering
€ 300
€ 426
€ 900
Belastingvermindering
€ 300
€ 426
€ 760

Het bedrag waarmee u rekening moet houden voor de berekening van de belastingvermindering is het bedrag inclusief BTW.

Wat zijn de verplichtingen van de belastingplichtige?

De belastingplichtige moet het volgende ter beschikking van de FOD Financiën houden:

– de facturen betreffende de aankopen en de prestaties die aan de basis liggen van de uitgaven
– het bewijs van de betaling van de bedragen die op deze facturen worden vermeld
– verklaring over de kwaliteit van de installatie (om die te bekomen moeten de prestaties verplicht door een aannemer geleverd worden.)

Hoe moet ik mijn aangifte invullen?

Het bedrag van de belastingvermindering – en niet het bedrag van de gedane uitgaven – moet u vermelden in vak IX van de belastingaangifte naast de code
– 1383 indien u een woning huurt
– 1382 indien u eigenaar bent van een woning (man)
– 2382 indien u eigenaar bent van een woning (vrouw)

Vul in de rubriek ‘belastingvermindering voor uitgaven voor beveiliging tegen inbraak of brand van uw woning’ 30% van uw totale investering in – inclusief btw, en met een maximum van 760 euro.

Pas op: Investeringen die u betaalt in dit boekjaar, zijn pas het volgende aanslagjaar aftrekbaar. De datum van uw betaling – en niet uw factuur – bepaalt dus in welk jaar u deze kosten kunt aftrekken.

Lijst van de maatregelen die in aanmerking komen

Inbraak

 • Alarmsystemen
 • Camerasysteem uitgerust met een registratiesysteem
 • Specifiek inbraakwerend glas
 • Motor met anti-ophefsysteem voor elektrische garagepoorten. Kan voor slechts 15 % van de totale waarde van de motor in aanmerking genomen worden voor de hier bedoelde belastingvermindering in plaats van de gebruikelijke 30 %
 • Gepantserde deuren

Specifieke beveiligingssystemen tegen inbraak zoals veiligheidssloten, slotbeveiligingssystemen, grendelbeveiligingssystemen en kierstandhouders, die oorspronkelijk werden geïnstalleerd of later worden aangebracht op de gevelelementen, zoals deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken.

Zijn dus uitgesloten: de uitgaven voor de levering en plaatsing van gevelelementen als dusdanig: deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken. Meer info in dit advies werd gepubliceerd in het Staatsblad

Brand

 • Waterblussers en poederblussers
 • Automatisch blustoestel voor verwarmingslokalen op stookolie
 • Deuren met brandweerstand van een half uur

Meer informatie voor bedrijven

Voor meer informatie kan u terecht op volgende contactpunten:

FOD Binnenlandse Zaken  – Algemene Directie, Veiligheid en Preventie,
Waterloolaan 76, 1000 BRUSSEL,
tel: 02/557.33.99 – vps@ibz.gov.be

Besafe
FOD Financiën – contactcenter : tel 02/572 57 57.

Welke investeringen komen in aanmerking?

a) voor de levering en plaatsing van alarm- of brandsystemen:
De erkende beveiligingsonderneming bevestigt dat het geïnstalleerde materieel wordt gecertificeerd volgens het kwaliteitslabel INCERT of volgens een gelijkaardige kwaliteitsnorm voorgesteld door de sector van de veiligheidsondernemingen. De lijst van de materialen die in aanmerking komen vindt u onderaan deze pagina terug.

b) voor de kosten die gepaard gaan met het alarmbeheer door een vergunde alarmcentrale:
De vergunde alarmcentrale bevestigt de aansluiting van het alarmsysteem door het ondertekenen van een schriftelijke overeenkomst.

Cumuleerbaarheid met andere maatregelen?

Deze maatregel is niet cumuleerbaar met de belastingverminderingen of de fiscale aftrek voor:

 • uitgaven die in aanmerking worden genomen als werkelijke beroepskosten
 • uitgaven die gedaan zijn in het kader van elke investering, onder andere, de materiële vaste activa die dienen voor een beveiliging van de beroepslokalen
 • energiebesparende investeringen
 • de renovatie van een woning gelegen in een positieve actiezone van grote steden
 • uitgaven gedaan voor vernieuwing van tegen een redelijke huurprijs in huur gegeven woningen (sociale huisvesting)

Verklaring van investering

Deze rubriek bevat voorbeelden van verklaringen voor alle investeringen die zijn voorzien in het kader van deze belastingvermindering. Elke verklaring bevat op duidelijke en volledige wijze de wettelijke voorschriften, al naargelang het type van uitgevoerde beveiliging, die hetzij rechtstreeks op de factuur moeten worden vermeld, hetzij in een bijlage bij de factuur gevoegd worden (en dus ter beschikking worden gehouden van de FOD Financiën).

De attesten op deze pagina zijn voorbeelden die als bijlage bij de factuur kunnen worden gevoegd voor zover deze worden ingevuld en ondertekend door de  aannemer die de werken heeft uitgevoerd.

Opgelet: Alarmsystemen moeten geïnstalleerd worden door een beveiligingsonderneming, erkend door de FOD Binnenlandse Zaken.